MS510 – Te Ao Maori

ray-totorewa

This course introduces the student to the Māori world, explaining the concept and use of whakapapa in relation to Māori Christian spirituality and history. It also covers the historical impact of the Treaty of Waitangi and its place in church and the wider NZ society today.

Ko te tino whāinga o tēnei akoranga kia mōhio ai te tauira ki tēnei mea, te ‘titiro Māori’, ā, kia taea ai e ia te kōrerorero i āna āhuatanga me te hononga ki tēnei mea, te ‘karaitianatanga Māori’, āna hitori me ngā hua i puta ake ai i Te Tiriti-o-Waitangi, tōna ake hononga ki te haahi me te motu whānui o Aotearoa i ēnei rangi kei mua i te aroaro.